Chat Online

Đầu Trang

0941.42.44.14

Giám định thương mại trong Luật Thương mại Việt Nam
Thời gian đăng : 21-08-2018 05:45:33 | Lượt xem: 757
Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng